خرید بوتاکلر ۶۰% EC در قزوین

بوتاکلر ۶۰% EC که با نام تجاری: ماچتی نیز شناخته میگردد از گروه: خانواده استانیلیدها/Acetanilide می باشد و دارای پادزهر اختصاصی میباشد.ماندگاری این پادزهر در خاک: ۶ تا ۱۰هفته میباشد و از آن برای علف کش سیستمیک و انتخابی در مزارع برنج استفاده میگردد.
این ترکیب در مرحله اول عمل جذب از طریق جوانه بذر و در مرحله دوم از طریق ریشه‌ها و سپس به سایر اندام‌های گیاه منتقل می‌شود و و در اندام های رویشی نسبت به اندام های زایشی تجمع بیشتری می یابد،که با جلوگیری از سنتز پروتئین از تقسیم سلولی و سنتز اسیدهای چرب بازنجیره بسیاربلند جلوگیری می کند .

خرید بوتاکلر |فرداد دشت الموت

بوتاکلر برای کنترل علفهای هرز نازک برگ یکساله و برخی علفهای پهن برگ مزارع برنج بخصوص سوروف استفاده می‌شود. این علفکش ۴ الی ۷ روز بعد از نشاء کاری به مقدار ۳ تا ۴ لیتر در هکتار، قبل از دو برگی شدن سوروف (حتماً باید گیاهچه سوروف زیر سطح آب قرار داشته باشد) بکار می‌رود، ولی در کشت مستقیم قبل از رویش (pre-emergence) استفاده می‌شود بوتاکلر علاوه بر برنج روی جو، پنبه، بادام زمینی، چغندر و برخی ارقام کلم نیز انتخابی عمل می کند و به میزان ۱ تا ۵/۴ لیتر ماده مؤثر در هکتار قابل استفاده است.
شما میتوانید برای خرید این محصول از فرداد دشت الموت قزوین با بهترین کفیت و مناسب ترین قیمت از طریق لینک زیر با مشاوران ما تماس حاصل فرمایید. 

سازگاری، اختلاط و ملاحظات عمومی

سازگاری بوتاکلر با خاک |فرداد دشت الموت

روی برنج، پنبه، جو، گندم، بادام زمینی، چغندر و برخی ارقام کلم گیاهسوزی ندارد بوتاکلر به میزان آبی که در دسترس گیاه است بستگی دارد، لذا برای کسب نتیجه بهتر باید بعد از بارندگی و یا آبیاری سمپاشی صورت گیرد .
باید توجه داشت پس از سمپاشی راههای ورود و خروج آب به مدت ۳-۲ روز مسدود گردد بوتاکلر با نسخه متخصصین گیاه پزشک و فقط در موارد مشروح فوق می بایست بکار برده شود بوتاکلر در قزوین به غیر از کشت ذکر شده و علف های هرز نامبرده توصیه نمی شود.به منظور بررسی تحمل ارقام برنج به دزهای مختلف علفکش بوتاکلر، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال ۱۳۸۸ اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل ارقام برنج (هاشمی، فجر و شیرودی) و سطوح علفکش بوتاکلر (۰، ۱.۵، ۲، ۲.۵، ۳ و ۳.۵ لیتر در هکتار) بود. نتایج نشان داد در شرایط عدم کاربرد علفکش بیشترین تراکم و وزن خشک سوروف در حضور همه ارقام به دست آمد.


با افزایش دز بوتاکلر از تراکم و وزن خشک سوروف کاسته شد. افزایش دز بوتاکلر از ۲.۵ تا ۳.۵ لیتر در هکتار تاثیر معنی دار بر کاهش تراکم و وزن خشک سوروف و افزایش عملکرد نداشت. در حضور رقم شیرودی کمترین تراکم و وزن خشک نتیجه گردید. در شرایط عدم کاربرد علفکش کمترین عملکرد و اجزای عملکرد در حضور همه ارقام به دست آمد. با افزایش دز بوتاکلر عملکرد و اجزای عملکرد افزایش یافت. افزایش دز بوتاکلر از ۲.۵ تا ۳.۵ لیتر در هکتار تاثیر معنی دار بر افزایش عملکرد و اجزای عملکرد نداشت. در حضور رقم رقیب شیرودی بیشترین مقدار تعداد کل پنجه، تعداد خوشه در متر مربع، درصد خوشه چه پر در خوشه، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک نسبت به سایر ارقام حاصل شد. بنابراین رقم شیرودی به عنوان رقم رقیب در حضور علف هرز شناخته شد.


شرکت فرداد دشت الموت قزوین با ارائه سایر خدمات در زمینه طراحی و اجرا زمین های کشاورزی اعم از نقشه برداری، مشاوره اراضی, مشاوره منابع طبیعی, مشاوره شیلات آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. شما میتوانید برای مشاهده ی سایر خدمات این شرکت بر روی لینک زیر کلیک نمایید.


نظرات و پیشنهادات و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید